Kläder 2XL-8XL Jeans W40-W70 Snabba leveranser* Fria returer**

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Genom att via kassan i vår webbutik slutföra en beställning samtycker beställaren till nedan beskrivna hantering av kundens personuppgifter. Det är inte möjligt att slutföra en beställning via vår kassa utan att samtycka till nedan beskrivna hantering av kundens personuppgifter eftersom det då inte är möjligt för Motley Denim att leverera beställning till beställaren.

Hur får Motley Denim tillgång till min persondata?

Vi får tillgång till kundens persondata på 2 sätt.

Vilken persondata får Motley Denim tillgång till?

Vi får tillgång till den persondata som kunden uppger i kassan (namn, adress, telefonnummer, epostadress och i vissa fall personnummer), köp-, betal- och orderhistorik, IP-adress samt hur kunden har använt vår webbutik och vilka sidor som besökts.

Hur använder Motley Denim min persondata?

Vi använder kundens persondata för att kunna fullfölja våra förpliktelser att leverera kundens beställning samt i marknadsföringssyfte. Detta innebär att vi delar med oss av kundens personuppgifter till våra samarbetspartners som till exempel, men inte uteslutet till, leveransföretag som ska leverera beställningen och betalföretag som ska hantera betalning för en beställning samt e-posttjänster, Google, Facebook och Microsoft för marknadsföring.

Vi använder kundens personuppgifter, tillsammans med relevant partner, i följande syften:

Hur skyddar Motley Denim mina personuppgifter?

Dina personuppgifter skickas alltid krypterade med SSL via vår kassa och lagras säkert på vår server som övervakas av brandvägg och antivirusskydd. Servern står i en skyddad serverhall i Sverige.

Hur länge sparar Motley Denim min persondata?

Vi sparar kundens personuppgifter för alltid för att via vår kundtjänst kunna erbjuda god service till kunden i form av information angående beställningar kunden gjort. Vi måste spara kundens person- och beställningsuppgifter i minst 10 år efter utgången av det år beställningen är gjord för att uppfylla kraven om arkivering i bokföringslagen.

Kan jag ändra min persondata och hur den används hos Motley Denim?

Ja, du kan när som helst kontakta Motley Denims kundtjänst och få felaktig persondata ändrad eller begränsa dess användning t.ex. för marknadsföring. 10 år efter utgången av det år du gjort din beställning kan du även ta tillbaka ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade hos Motley Denim. På begäran är Motley Denim även skyldig att informera en kund om vilka personuppgifter vi har registrerade.

Kontakt till personuppgiftsansvarig hos Motley Denim finns på vår kontaktsida.

Kunden har rätt att till tillsynsmyndighet inlämna klagomål om Motley Denims hantering av personuppgifter.

Privacy Policy är senast uppdaterad: 2018-01-04 11:55:29